Försäkringar

Registrera dig här – fyll i nödvändig information!

OBS! vid ev höjning av avgiften förbehåller vi oss rätten att i efterhand debitera den. Försäkringen är tecknad av Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) med försäkringsbolagen Ålands Försäkringar och if och omfattar:

 1. Allmänt ansvar för sak- & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
 2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada
  Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:
  Utreda om skadeståndsskyldigheter föreligger,
  förhandla med den som kräver skadestånd,
  föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan,
  betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
 3. Krisförsäkring
 4. Överfallsförsäkring
 5. Olycksfall/krisförsäkring (if gruppförsäkring)

Premier och självrisker, se Försäkringsbevis

Period: kalenderår och träder i kraft från och med det datum din inbetalning registrerats hos Solna god man och förvaltarförening.

Din privata försäkring täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.

Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställda.

Medlem hos Solna god man och förvaltarförening kan du bli även om du inte bor/har uppdrag genom Solna kommun. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (/RGMF).

Har du frågor, kontakta oss via e-post.

Avslutar du ditt uppdrag behöver du informera oss så avslutar vi dina försäkringar.

Glöm inte att meddela oss om du byter mejladress.

Dina försäkringsvillkor hittar du här:

1.  Logga in på https://www.tydliga.se/kundÖppnas i ett nytt fönster  – klicka på Logga in knappen uppe till höger 
2.  BankID – antingen ”på denna enhet” eller ”på annan enhet”
3.  Starta BankID
4.  Scanna QR-koden / skriv in din kod – identifiera dig – du loggas in
5.  Välj fliken kundsida
6.  Klicka på Visa Försäkringsbesked
7. Glöm inte logga ut

Olycksfallsförsäkring if.