Om oss

Föreningen är en ideell intresseförening för Gode Män och Förvaltare som bildades 1999.
Föreningen vill:

  • att du ska få stöd i ditt uppdrag,
  • ge dig tillfällen för erfarenhetsutbyte,
  • ge dig möten med föreläsare som är aktuella för dina huvudmän,
  • försäkra dig i händelse av olycka i samband med ditt uppdrag,
  • förmedla RGMF:s försäkring att teckna för ekonomiska skador,
  • bidra med utbildning genom studiecirklar och medlemsmöten med valda aktuella frågor samt nätverksbildning.

Föreningens uppgift är att:

  • med information och utbildning hjälpa medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag,
  • bistå medlemmarna i kontakten med anhöriga, institutioner, kommuner och myndigheter,
  • samarbeta i gemensamma frågor med övriga godmansföreningar.

Mer information:
Styrelse
Stadgar
Informationsfolder