Välkommen att bli medlem hos oss!

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.
För 320 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du på vår hemsida, alla våra aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

CORONAVIRUS-INFORMATION från RGMF!
Våra medlemmar uppmanas att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån. Rekommenderas att tills vidare ställa in besöksresor och externa möten och ställ in fysiska kurser tills vidare.

Verksamhetsplan 2020/2021

På grund av covid-19 ligger utbildningarna och annan verksamhet nere under hösten men vi hoppas kunna återkomma med full verksamhet till våren. Men tyvärr styr vi inte över detta.
Vi planerar i alla fall att ha en kväll med årsredovisning som tema i början av december.
Läs mer under aktiviteter…