Välkommen att bli medlem hos oss!

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.
För 320 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du på vår hemsida, alla våra aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

Vi måste tyvärr meddela att detta medlemsmöte är inställt på grund av de rådande rekommentationerna angående pandemin.

Medlemsmöte den 2 december kl 18:00. Ämne: Årsredovisning
Välkomna när vi nu äntligen öppnar vår verksamhet igen.
Läs mer under Aktiviteter…

Nytt från RGMF
Rapport från ordförandekonferens i Jönköping 2020-10-24.
Läs mer hos RGMF…

Förnya ditt medlemskap för 2021
i god tid
Senast 15 december behöver vi ha din inbetalning för att hinna registrera ditt fortsatta medlemskap, som inkluderar dina försäkringar för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
Försäkringsinformation hittar du på www.solnagodman.se
Betala in 320:-/ medlem till vårt plusgiro 124 59 54-1 och ange ditt / medlemmens namn på inbetalningen. OBS! Vi skickar inte ut inbetalningskort.
När din avgift är registrerad får du en bekräftelse från oss.
STYRELSEN

PS Om du vill ändra din e-postadress – informera oss då på kassor@solnagodman.se