Medlemsmöte 6 december 2023

Möt överförmyndaren Rebecca Hollander!

Hör henne berätta om sitt uppdrag, vad går det egentligen ut på? Hur arbetar man på överförmyndarkansliet?
Passa också på att ställa frågor om årsredovisningen, hur man granskar redovisningarna och hur man beräknar arvodet för gode män och förvaltare.  

Välkommen till årets sista medlemsmöte

När Onsdagen den 6 december, kl 18.

Plats Turkosen, Hannebergsgatan 41, Solna (5 min promenad från T-bana Solna Centrum)

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Du anmäler dig här senast den 4 december.

Varmt Välkommen!

Styrelsen

Lite nytt om ersättningar till huvudmän och arvode till god man

Mitt i sommaren kommer här lite ny information som kan ha betydelse för dig som god man när det är dags att fastställa arvode.
Den 1 januari 2023 höjdes många ersättningar. T ex höjdes garantinivåerna för sjuk- och aktivitetsersättning med cirka 900 kronor per månad. Det kan innebära att dina huvudmän hamnar över gränsen för när kommunen betalar arvodet. Kanske kommer de att bli uppmanade att själva betala ditt arvode. Var uppmärksam på det och se i så fall till att det finns pengar till det. Arvode som huvudmannen själv ska betala kan tas från ett spärrat konto.
Gränsen för när en huvudman själv ska betala arvodet är om inkomsten överstiger 2,65 prisbasbelopp. Eller om det finns tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.

Försäkringskassan

Inför årsredovisningen. Du kan beställa underlag från Försäkringskassan. Du beställer underlaget via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats och tjänsten är tillgänglig 8 januari till 31 mars. Välj att logga in som ställföreträdare och logga in med eget personnummer och bank-id.

Vill du få nyheter från Försäkringskassan? Då kan du prenumerera på deras nyhetsbrev som riktar sig till dig i rollen som ställföreträdare. Du anmäler dig via Försäkringskassans webbplats.

Digitala tjänster för ställföreträdare

Bankföreningen informerar

Bankärenden för annans räkning

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.

För 360 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du här på vår hemsida. Vi har aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2024 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM

Vi kommer att skicka ut faktura på medlemsavgiften för 2024 (360 kr) senast den 1 november 2023. Missa inte det! 
Det kommer att stå på fakturan när den senast ska vara betald. Viktigt, eftersom det ingår försäkringar i avgiften.

DU SOM INTE REDAN ÄR MEDLEM ÄR VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM HOS OSS!

Medlemskap inkluderande försäkringar för 2024. ( Pris 360 kr.)
Försäkringsinformation och länk till anmälan hittar du under Medlemsansökan. Du kan vara medlem hos oss oavsett i vilken kommun eller från vilken överförmyndare du har uppdrag. Du kan också gå med under kalenderåret.

När vi fått din medlemsansökan skickar vi en faktura. När betalningen är registrerad kommer en bekräftelse.

Har du ny/ändrat e-postadress? Vill du avsluta ditt medlemsskap?

Meddela oss här

Ibland hamnar våra nyhetsbrev i våra medlemmars skräpkorg. Håll gärna koll på skräpkorgen.

Styrelsen