Välkommen att bli medlem hos oss!

Utbildningsdagar 2022 – se Aktiviteter

Styrelsen önskar en skön och avkopplande sommar!

Psst notera den 21 september i din kalender för en heldagskonferens på Eckerö.

Nytt från Försäkringskassan om digitala tjänster

Digitala tjänster för ställföreträdare

Bankföreningen informerar

Bankärenden för annans räkning

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.
För 360 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du här på vår hemsida. Vi har aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

Medlemskap för 2022
Medlemskap, som inkluderar försäkringar för 2022.
Försäkringsinformation och länk till anmälan hittar du under Medlemsansökan. Du kan vara medlem hos oss oavsett i vilken kommun eller från vilken överförmyndare du har uppdrag.

Betala in 360:- till vårt plusgiro 124 59 54-1. Ange ditt / medlemmens namn på inbetalningen. Vi skickar inte ut inbetalningskort.
När din avgift är registrerad får du en bekräftelse från oss.
STYRELSEN

Har du ny/ändrat e-postadress? Meddela oss på kassor@solnagodman.se.