Välkommen att bli medlem hos oss!

Årsmöte – 29 mars 2023, kl 18.00

Plats: Turkosen, Hannebergsgatan 41, Solna (ca 5 min promenad från T-bana Solna Centrum)

Vid Årsmötet den 29 mars kommer vi bland annat att ta upp frågan om hur föreningens verksamhet ska drivas utifrån vad ni våra medlemmar vill och önskar. Kom och gör din röst hörd. Det blir en informell samvaro med mingel, snittar och alkoholfritt bubbel.

Vi behöver fler styrelsemedlemmar med intresse av att vara delaktiga i att planera för verksamheten, vara delaktiga i aktiviteter vid ca 9 mötestillfällen per år. Vi har idag en något reducerad styrelse. Skulle någon eller några inte ställa upp för omval finns inte tillräckligt många styrelsemedlemmar och verksamhetens fortlevnad riskeras.

Vi ser fram emot 2023 års utmaningar och jobbar på att bli fler och bättre gode män och förvaltare!

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMA 2023 – inlämnas senast 28 februari 2023

Motioner till stämman ska vara inlämnade senast 28 februari 2023. Du kan skicka in din motion till styrelsen här.

Välkommen!

Styrelsen

Anmäl dig till ÅRSMÖTET här senast den 25 mars.

Medlemsmöte/utbildningstillfälle den 19 april

Teoretisk förståelse och praktiskt bemötande av autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att uppfatta, tolka och förstå det som sker i omvärlden. Detta  påverkar allt i den dagliga livssituationen och alla som finns i personens närmiljö.  Personer med autismspektrumtillstånd kan på olika sätt ha svårt att hitta och fylla sin  tid med meningsfull sysselsättning. Att förstå andra människors kommunikation och  själv kunna kommunicera kan också vara utmanande på olika sätt. Svårigheter med förståelse av  sammanhang, föreställningsförmåga och flexibilitet i tanke och handling leder lätt till  upplevelser av stress. För att minska risken för detta och istället skapa förutsättningar för livskvalitet behövs ett bemötande som är empatiskt, respektfullt och professionellt. 

Detta innebär att alla som möter personer med autism behöver ha en autismspecifik kunskap för att kunna ge ett stöd som gör att det annorlunda sättet att fungera inte behöver innebära funktionshinder i vardagen. 

Kom och lär dig mer! Inbjudan kommer snart.

Försäkringskassan

Inför årsredovisningen. Du kan beställa underlag från Försäkringskassan. Du beställer underlaget via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats och tjänsten är tillgänglig 7 januari till 31 mars. Välj att logga in som ställföreträdare och logga in med eget personnummer och bank-id.

Vill du få nyheter från Försäkringskassan? Då kan du prenumerera på deras nyhetsbrev som riktar sig till dig i rollen som ställföreträdare. Du anmäler dig via Försäkringskassans webbplats.

Digitala tjänster för ställföreträdare

Bankföreningen informerar

Bankärenden för annans räkning

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.

För 360 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du här på vår hemsida. Vi har aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

Medlemskap för 2023

Medlemskap inkluderande försäkringar för 2023. ( Pris 360 kr.)
Försäkringsinformation och länk till anmälan hittar du under Medlemsansökan. Du kan vara medlem hos oss oavsett i vilken kommun eller från vilken överförmyndare du har uppdrag. Du kan också gå med under kalenderåret.

När vi fått din medlemsansökan skickar vi en faktura. När betalningen är registrerad kommer en bekräftelse.

Styrelsen

Har du ny/ändrat e-postadress? Vill du avsluta ditt medlemsskap?

Meddela oss här

Ibland hamnar våra nyhetsbrev i våra medlemmars skräpkorg. Håll gärna koll på skräpkorgen.