Välkommen att bli medlem hos oss!

Vill du vara med och förnya och påverka i vår förening?
Vid senaste styrelsemötet diskuterade vi frågor rörande styrelsens medlemmar och kom fram till att vi skulle behöva få in både nya och fler engagerade gode män / förvaltare i vår styrelse.
Vi har styrelsemöten 8-9 gånger/år – oftast i närheten av Solna Centrum/eller digitalt (på senare tid) – och däremellan utväxlar vi mail i mindre frågor som behöver lösas och som inte kräver styrelsemöten.
Är du intresserad är du välkommen att skicka ett mail till ordf@solnagodman.se

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.
För 320 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du här på vår hemsida. Vi har aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

Psst… vi återkommer efter sommaren 2021 med utbildning.

Medlemskap för 2021
Medlemskap, som inkluderar försäkringar för 2021.
Försäkringsinformation och länk till anmälan hittar du under Medlemsansökan.

Betala in 320:- till vårt plusgiro 124 59 54-1 och ange ditt / medlemmens namn på inbetalningen. OBS! Vi skickar inte ut inbetalningskort.
När din avgift är registrerad får du en bekräftelse från oss.
STYRELSEN

PS Om du vill ändra din e-postadress – informera oss då på kassor@solnagodman.se