Välkommen att bli medlem hos oss!

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.
För 320 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du på vår hemsida, alla våra aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

CORONAVIRUS-INFORMATION från RGMF!
Våra medlemmar uppmanas att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån. Rekommenderas att tills vidare ställa in besöksresor och externa möten och ställ in fysiska kurser tills vidare.

Hitta fler aviseringar under Notiser…