Välkommen att bli medlem hos oss!

Utbildningsdagar hösten 2021 – Anmälan till kassor@solnagodman.se

Onsdag 18 augusti klockan 18.30
Hur kommer du igång med ditt uppdrag? Vilka bör du kontakta?
Onsdag 1 september klockan 18.30
Vad innebär det att sörja för person?
Onsdag 8 september klockan 18.30
Vad innebär det att förvalta egendom och att bevaka rätt?
Läs mer under Aktiviteter:

Vill du vara med och förnya och påverka i vår förening?
Är du intresserad är du välkommen att skicka ett mail till ordf@solnagodman.se

Om du är god man eller förvaltare är du välkommen som medlem hos oss, oavsett i vilken kommun du har ditt uppdrag.
För 320 kronor per år får du både medlemskap och försäkringar: Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag och olycksfalls- och krisförsäkring genom if. Dina privata försäkringar täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.
Vi utbildar, informerar, stöttar och hjälper medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Som medlem hos oss har du alltid en mentor.
Intressant och användbart material hittar du här på vår hemsida. Vi har aktiviteter som föreläsningar, seminarier, utbildningar och information som du kan anmäla dig till.

Medlemskap för 2021
Medlemskap, som inkluderar försäkringar för 2021.
Försäkringsinformation och länk till anmälan hittar du under Medlemsansökan.

Betala in 320:- till vårt plusgiro 124 59 54-1 och ange ditt / medlemmens namn på inbetalningen. OBS! Vi skickar inte ut inbetalningskort.
När din avgift är registrerad får du en bekräftelse från oss.
STYRELSEN

PS Om du vill ändra din e-postadress – informera oss då på kassor@solnagodman.se