Aktiviteter

Denna aktivitet är desvärre inställd tillsvidare på grund av de senaste allmäna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående covid19-pandemin. Vi finns dock tillgängliga via mail och telefon för att hjälpa till i frågor om årsredovisning. Kontakta kassor@solnagodman.se

Välkomna när vi nu äntligen öppnar vår verksamhet igen, genom att följa folkhälsomyndighetens råd.
Vi håller avstånd, tvättar och spritar händer med hänsyn till andra. Är man inte frisk kommer man inte alls.
Vi återstartar med medlemsmöte den 2 december kl 18.00 med ämne: ”Årsredovisning”.
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan 41, Solna.
Vi erbjuder Kaffe/Te och smörgås för 20 kr. Ha om möjligt jämna pengar eller Swish.
Anmäl din närvaro via vår hemsida https://solnagodman.se/anmalan-medlemsmote-2020-12-02/ och ange om du vill fika.

Program
– Genomgång av regler, råd och tips inför din årsredovisning
– Blanketter
– Bokföring
– Bokföringsprogram
– Hur att redovisa spärrade konton
– A+B = C+D
– Verifikat
– Utfört arbete/bilaga/yrkande
– Körjournal
– Arvode
– Förvaltarskap/Godmanskap
– Frågor
– Tips

Välkomna

Verksamhetsplan 2020/2021

På grund av covid-19 låg utbildningarna och annan verksamhet nere under hösten.

Övrig planering som vi hoppas kan bli verklighet

  • Läkaren Mirek Surowiak talar om”Att släppa taget”. Vilka etiska hänsyn ska man ta?
  • Anna Nyberg som talade om LSS hos oss hösten 2019 återkommer och berättar om hur man kan tolka beslut och ev överklaga.
  • Utbildning för nya och lite erfarna gode män, tre tillfällen.
  • Fredrik Edström återkommer, presenterar och förklarar bokföringsprogrammet.
  • En handläggare från Solna Budget, Solna kommun, redogör för skuldsanering.
  • Öppet hus för praktisk hjälp med årsredovisning.
  • Inger Brolin eller Liselotte Björk från ”Lära” fortsätter att berätta om demens, med en annan vinkling.
  • Att ta ut sitt arvode, beräkna skatt, arbetsgivaravgift/ålderspensionsavgift om huvudmannen betalar arvodet.
  • Resa till Eckerö under våren.