Aktiviteter

Verksamhetsplan 2021

På grund av covid-19 låg utbildningarna och annan verksamhet nere under 2020. Nu planerar vi för att komma igång hösten 2021.

Grundutbildning för nya gode män

I höstens utbildningar vänder vi oss i första hand till dig som är nybörjare.
Vi besvarar frågan ”Vad innebär det att vara ställföreträdare?”
Vad förväntas det av en god man eller förvaltare? Vilka olika delar ingår i uppdraget och vad innehåller de? Lär dig mer om att sörja för person, att förvalta egendom och att bevaka rätt.

Vi erbjuder tre utbildningskvällar och vi använder oss av Zoom.

Onsdag 18 augusti klockan 18.30
Hur kommer du igång med ditt uppdrag? Vilka bör du kontakta?

Onsdag 1 september klockan 18.30
Vad innebär det att sörja för person?

Onsdag 8 september klockan 18.30
Vad innebär det att förvalta egendom och att bevaka rätt?

Anmäl dig till kassor@solnagodman.se.
När du har anmält dig får du en länk att använda för att delta.

PS Förbered dig gärna genom att läsa under Godman-FAQ så ser du vilka frågor du behöver ställa. 

Övrig planering som vi hoppas kan bli verklighet

  • Läkaren Mirek Surowiak talar om”Att släppa taget”. Vilka etiska hänsyn ska man ta?
  • Anna Nyberg som talade om LSS hos oss hösten 2019 återkommer och berättar om hur man kan tolka beslut och ev överklaga.
  • Utbildning för nya och lite erfarna gode män, tre tillfällen.
  • Fredrik Edström återkommer, presenterar och förklarar bokföringsprogrammet.
  • En handläggare från Solna Budget, Solna kommun, redogör för skuldsanering.
  • Öppet hus för praktisk hjälp med årsredovisning.
  • Inger Brolin eller Liselotte Björk från ”Lära” fortsätter att berätta om demens, med en annan vinkling.
  • Att ta ut sitt arvode, beräkna skatt, arbetsgivaravgift/ålderspensionsavgift om huvudmannen betalar arvodet.
  • Resa till Eckerö under hösten 2021.