Aktiviteter

Verksamhetsplan 2020/2021

På grund av covid-19 ligger utbildningarna och annan verksamhet nere under hösten men vi hoppas kunna återkomma med full verksamhet till våren. Men tyvärr styr vi inte över detta.
Vi planerar i alla fall att ha en kväll med årsredovisning som tema i början av december.

Övrig planering som vi hoppas kan bli verklighet

  • Läkaren Mirek Surowiak talar om”Att släppa taget”. Vilka etiska hänsyn ska man ta?
  • Anna Nyberg som talade om LSS hos oss hösten 2019 återkommer och berättar om hur man kan tolka beslut och ev överklaga.
  • Utbildning för nya och lite erfarna gode män, tre tillfällen.
  • Fredrik Edström återkommer, presenterar och förklarar bokföringsprogrammet.
  • En handläggare från Solna Budget, Solna kommun, redogör för skuldsanering.
  • Öppet hus för praktisk hjälp med årsredovisning.
  • Inger Brolin eller Liselotte Björk från ”Lära” fortsätter att berätta om demens, med en annan vinkling.
  • Att ta ut sitt arvode, beräkna skatt, arbetsgivaravgift/ålderspensionsavgift om huvudmannen betalar arvodet.
  • Resa till Eckerö under våren.