Aktiviteter 2024

  • 17 januari – Utbildning – årsredovisning
  • 7 februari – Öppet hus – årsredovisning
  • 13 mars – Årsmöte
  • 10 april – Biståndshandläggare
  • 18 september – Båtresa till Eckerö – en heldagskonferens
  • 16 oktober – om demenssjukdomar
  • 13 november – om våra försäkringar
  • 4 december – om hur man avslutar ett ställföreträdarskap

Vi reserverar oss för att ändringar kan ske. Då uppdaterar vi här på hemsidan.

Behöver du få del av en dom eller hjälp med ett överklagande. Vi kan förmedla en kontakt. Kontakta ordf@solnagodman.se.