Aktiviteter hösten 2021

På grund av covid-19 låg utbildningarna och annan verksamhet nere 2020 och del av 2021 men Nu är vi igång…

Onsdag den 29 september kl 18
Mirek Surowiak Läkare inom äldrevård: ”Att släppa taget” Vilka etiska, personliga, yrkesrelaterade tankar, känslor mm bör vi vara medvetna om och försöka hantera när våra huvudmän/anhöriga närmar sig slutet.

Onsdag  den 13 oktober kl 18
Liselotte Björk, Demens – vilka metoder kan vi använda för att kommunicera med våra huvudmän/anhöriga på bästa sätt. Praktiska tips mm.

Onsdag den 10 november kl 18
Fredrik Edström: Godman redovisningsprogrammet OBS Preliminärt!! 

Onsdag den 8 december kl 18
Inför ÅRSREDOVISNINGEN